Створення: 02.10.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/10/2014

Рiшенням єдиного акцiонера вiд 01.10.2014:
- в зв’язку iз закiнченням термiну повноважень вiдкликаний з посади директора Кичинський Вiктор Леонiдович, акцiями не володiє, перебував на посадi з 10.06.2011;
- обраний директором на невизначений термiн Кичинський Вiктор Леонiдович, акцiями не володiє, попередня посада – директор.